Voor verwijzers

Onze producten inzetten in uw praktijk of organisatie? Dat kan!

Tijdwinst

Effectievere behandeling mogelijk

Kleurjeleven voor verwijzers

Kleurjeleven app somberheid stemming

✓ Bewezen effectief: vermindert of verhelpt somberheid

Kleurjeleven is een behandelprogramma voor mensen met lichte tot matige stemmingsklachten zoals somberheid en depressiviteit. Het programma, in de vorm van een app, bestaat uit 8 lessen met oefeningen en huiswerk en is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie.

Als huisarts, vrijgevestigd psycholoog of instelling kunt u ervoor kiezen om Kleurjeleven aan uw cliënten aan te bieden en hen te begeleiden bij de aanpak van hun somberheid.

Huisarts / POH GGZ

Bied Kleurjeleven aan in de huisartspraktijk!

Meld cliënten aan via het e-health platform van NewHealth Collective. De cliënt wordt gescreend door middel van een vragenlijst, waaruit de ernst van de klachten blijkt. Indien deze mild zijn, kan Kleurjeleven aangeboden worden. Indien de klachten zwaar zijn of sprake is van suïcidedreiging, dan wordt de cliënt afgewezen en kan deze doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulpverlening.

De cliënt doorloopt het programma zelfstandig. De POH GGZ motiveert en begeleidt middels (telefonische) gesprekken.

Basis GGZ

Bent u vrijgevestigd psycholoog of hulpverlener in een GGZ instelling? Bied Kleurjeleven aan ter behandeling voor een depressieve stoornis.

Gezien het programma gebaseerd is op cognitieve gedragstherapie kan iedere psycholoog makkelijk de inhoud inpassen in de eigen behandeling. De lessen in de app ondersteunen de face-to-face gesprekken. Zo doorloopt de cliënt onderdelen als een gedachtendagboek, oefenen met het herkennen van denkfouten en het herstructureren van gedachten.

Psyfitter voor verwijzers

Psyfitter app weerbaarheid stress veerkracht

✓ Bewezen effectief: verhoogt het welbevinden, vitaliteit en de gezondheid en vermindert symptomen van depressie en angst

Psyfitter is een behandelprogramma voor mensen die hun mentale fitheid willen trainen. De cursus, in de vorm van een app, is gebaseerd op de positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie, mindfulness en leefstijladviezen.

Als huisarts, vrijgevestigd psycholoog of instelling kunt u ervoor kiezen om Psyfitter aan cliënten te bieden en hen te begeleiden bij het vergroten van hun weerbaarheid.

Huisarts / POH GGZ

Bied Psyfitter aan in de huisartspraktijk!

Deze generieke cursus kent geen specifieke doelgroep, waardoor deze breed ingezet kan worden bij het trainen van de mentale fitheid van cliënten. Wel is het van belang dat de cliënt 18 jaar of ouder is en de Nederlandse taal beheerst.

Meld cliënten aan via het e-health platform van NewHealth Collective. Cliënten doorlopen de app vervolgens zelfstandig. De POH GGZ kan tijdens (telefonische) gesprekken wel motiveren en begeleiden.

Basis GGZ

Bent u vrijgevestigd psycholoog of hulpverlener in een GGZ instelling? Neem Psyfitter op in het e-mental health aanbod!

Naast Psyfitter kunnen ook andere modules, apps en tools van NewHealth Collective worden aangeboden. Psyfitter kan met name ingezet worden bij piekeren, stemmingsklachten, een negatief zelfbeeld of problemen met communicatie en assertiviteit. De cursus zorgt voor tijdswinst en effectiviteitsverhoging van de behandeling: technieken die in gesprekken worden aangeboden, kunnen met Psyfitter herhaald en geoefend worden.

Neem contact met ons op voor meer informatie over het aanbieden van onze producten aan cliënten.