Hoe werkt het?

Een steuntje in de rug is altijd prettig. Zeker wanneer het moeilijk is om bepaalde doelen te behalen. Minder drinken op een feestje… Weerbaar blijven in tijden van stress… Positief blijven in een nare situatie… Dat vergt wat. Onze begeleiding geeft tips en informatie! Onze behandelaren bieden een passende behandeling als er meer aan de hand is.

Wachttijden

Mentalshare Direct wil psychische hulp makkelijk toegankelijk maken. Daar passen geen lange wachttijden bij. Ook de online programma’s zijn meteen na aanmelding beschikbaar. Een hulpverlener neemt altijd binnen enkele dagen contact op.  

Ervaren psychologen

Onze psychologen helpen studenten en werknemers met jaren aan ervaring. Wij zijn bekend met de problemen die kunnen ontstaan op de werkvloer of tijdens de studie.

Hoe helpen wij?

Onze psychologen helpen met het in kaart brengen van de hulpvraag. Wanneer nodig kan iemand doorverwezen worden voor behandeling. Volwassenen met somberheidsklachten of problemen met alcohol kunnen terecht op kleurjeleven.nl en minderdrinken.nl.

Mailen of (beeld)bellen

Begeleiding of behandeling gaat via (beeld)bellen. Bij de anonieme ehealth wordt vaak gebruik gemaakt van de berichtenmodule. Wat je ook kiest: je privacy staat voorop! Je kunt in alle vertrouwen je verhaal doen.

Zolang je begeleid wordt, wordt je altijd door dezelfde persoon geholpen. Zo bouw je een band op met je begeleider.

Wat verwachten we van jou?

Iemand mag van de hulpverlener verwachten dat deze helpt om de doelen te bereiken. Maar de hulpverlener verwacht ook wat van de ander:

  • Student/werknemer volgt de afgesproken lessen.
  • Student/werknemer is er op contactmomenten.
  • Student/werknemer meldt zich af tot max. 24 uur voor de afspraak.

Doorverwijzen wanneer nodig

Misschien sluit de hulp niet helemaal aan. Of iemand kan er niet het maximale uithalen. We zoeken dan samen naar beter passende hulp.

De psycholoog is voldoende op de hoogte van de GGZ om een goed advies te kunnen geven.

Begeleiding en (Basis-GGZ) behandeling

Aanmelding

Studenten of werknemers die begeleiding of (basis-GGZ) behandeling willen volgen, worden per mail aangemeld door een verwijzer binnen de organisatie. Mentalshare Direct plant daarna een intakegesprek. De student of werknemer wordt terugverwezen naar de verwijzer als Mentalshare Direct geen passend aanbod heeft voor zijn of haar zorgvraag.  

Bij behandeling

In een intakegesprek stelt een basis-psycholoog de aard en ernst van de klachten vast, waarbij gebruik wordt gemaakt van gevalideerde meetinstrumenten. Dit intakegesprek resulteert in een diagnose, die wordt vastgesteld door een GZ-psycholoog. Aan de hand van deze diagnose wordt een behandelplan opgesteld en voorgelegd aan de student of werknemer. Na zijn of haar toestemming gaat de behandeling van start. Het centraal aanspreekpunt is de regiebehandelaar. 

De gesprekken worden uitgevoerd door een basis-psycholoog. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vaste protocollen en checklists en meetinstrumenten. De voortgang wordt halverwege de behandeling geëvalueerd. 

Een behandeling wordt afgesloten wanneer de doelstellingen zijn bereikt, als cliënt en behandelaar het eens zijn over het afsluiten, of als blijkt dat de zorg niet toereikend is voor de hulpvraag. 

Voor meer informatie over onze behandelprocessen: Download hier ons Kwaliteitsstatuut.

Bij crises

Mentalshare Direct heeft geen crisisdienst. Neem in geval van crisis contact op met:

  • de huisarts of diens vervanger. De huisarts verwijst zo nodig naar de crisisdienst. 
  • 113 zelfmoordpreventie (0800-0113): eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag.  
  • In een noodgeval: bel 112.