Klachten en geschillen

Wij doen onze uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat het gebruik van onze online programma’s soepel verloopt. Toch kan het zo zijn dat u ergens niet tevreden over bent of dat er iets mis is gegaan in de communicatie of in uw behandeling.

Natuurlijk horen wij dat bij voorkeur direct van uzelf zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken, die voor beide partijen een prettige uitkomst biedt.

Bij klachten of geschillen kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Mentalshare Direct.

Als dat geen oplossing biedt, zijn er drie mogelijkheden:

  • Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. De procedure voor het aanmelden van een klacht vindt u hier.
  • U kunt een klacht indienen bij de beroepsvereniging: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De klachtenprocedure vindt u hier. Wij zijn aangesloten bij het NIP.
  • U kunt een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg via www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

Onze klachtenregeling vind je hier: